Powered By Blogger

måndag 9 juli 2012

Det är skillnad på folk och folk

Det är skillnad på folk och folk. Lika inför lagen..... .....not!

Jag läste artikeln i aftonblaskan och blev lite smått upprörd som så många andra, men det än sak som får mig att fundera; Vad var det som var underligt? Om man nu som Ewa Björling reser 150 gånger om året och blir utsatt för en normal säkerhetskontroll och då inte kallar till möte med flygplatsen så undrar jag av förståeliga anledningar vad som egentligen hände denna gång. Blev hon utsatt för grundlig "total body search" (har kontrollanten stoppat upp fingrarna i anus på henne)? Vad gjorde den gamla kontrollanten som var så upprörande och underligt?
Visserligen så har ganska många vakte/väktare ofta attitydsproblem och är allmäns otrevliga. Jag var inte där så vad som egentligen hände (det vet bara Ewa,, Eva och eventuella vittnen).
Fast jag tror att det snarare är så att handelsministern inte är så jättevan att behandlas som andra människor behandlas i liknande situationer och att det därför behövs jävligt lite för att hon ska känna sig kränkt och orättvist behandlad.
OCH när det kommer fram vad den gamla kontrollanttanten har gjort för fel så hoppas jag att alla "eventuellt misstänkta terrorrist-Muhammeddyrkares" och liknandes upplevelser också tas på allvar när de klagar då det nog snarare är folk med "invandrarutseende" än toppolitiker som generellt behandlas kränkande och orättvist i tullar/flygkontroller etc.

Men varför tycker förresten Ewa Björling att det var så konstigt att hon blev kroppsvisiterad? Hon handlar ju vapen med diktatorer och sånt? Så som Sverige handlar med vapen var det väl inte mer än logiskt att kontrollera de myndighetspersoner som sysslar med terrorverksamheten?

Fast som toppolitiker så tillhör man ju "eliten", övermänniskor. Att då bli behandlad som en vanlig dödlig (en del av pöbeln) är självfallet jättekränkande. Flygkontrollantens maskin var såklart felaktig och rutinkontroller får inte användas på elitklassen. Klart vaktkärrinen (uppenbart en socialistisk/kommunistisk konspiration) ska gå utan lön. Dra in pensionen också och sparka ut henne på gatan! Det ska brännas ordentligt när man inte vet sin pinne på den sociala stegen. Vet hut och ajja bajja!


Förresten, vakttanten är 66 år gammal, ska hon inte hunnit bli pensionär? Eller är det 75 som gäller numera :P

1 kommentar: