Powered By Blogger

tisdag 4 augusti 2020

Luciatvång från tomtar i Uddevalla


Kommunfullmäktige i Uddevalla beslutade i juni att ge gymnasieskolan ansvar att upprätthålla traditionen med luciatåg efter att den lokale SD-politikern Martin Pettersson lämnade in motion i december i fjol.
Nu har dock en annan lokalpolitiker från ett annat parti anmält beslutet till förvaltningsrätten med motiveringen att det strider mot skollagen och det ska prövas i domstol. Bra!


Själv skulle jag vilja veta hur den där SD-tomten till lokalpolitiker hade tänkt sig att detta ska ske. Ska man alltså tvinga ungdomar på vissa gymnasieutbildningar att delta?

Luciafirande lär man sig om i grundskolan, inte i gymnasiet. Luciafirandet finns ej heller under avsedd utbildning eller undervisning i ett nationellt gymnasieprogram, varken i musik eller religionskunskap.
Hade det varit grundskolan hade det varit lätt att hänga luciafirandet på både musik och religion, men så är dock inte fallet med musik och religion på gymnasienivå. Därav har SD inte några styrdokument som backar upp. Som vanligt.

Dessutom kan man ju även tillägga att just i Uddevalla ställde kommunen in luciafirandet förra året på grund av att alldeles för få ungdomar anmälde sig till luciatåget för att det hade kunnat bli något. Så det får mig att undra att om det där beslutet togs med det i åtanke, så att de kan tvinga ungdomar att delta för att tillfredställa vuxet folk.

Politikerna kan väl ordna ett egen luciatåg om det är så noga (Martin Pettersson kan förslagsvis vara julgris). Sedan kan de diskutera om de ska tillåta pepparkaksgubbar i kommunalpolitikernas lussetåg (och i så fall, får de även klä ut sig till lussekatter).


Jag vill också påpeka vad som gäller i gymnasiet
För närvaro i gymnasieskolan:"16 § En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli."
Dessutom är det enlgt skollagen rektor som beslutar om sin enhets inre organisation. I denna fråga är det rektor inom estetprogrammet som tillsammans med lärare och elever avgör förutsättningarför luciafirande inom kursen körsång varför gymnasieskolan inte kan åläggas ett krav om genomförande av luciatåg inom denna kurs.

Men det missade tydligen lokalpolitikerna i Uddevalla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar