måndag 1 maj 2017

Just nu 2017 marscherar nazister helt öppet i Falun

Idag är det arbetarnas dag första maj, och i Falun marcherar nazister. Fy fan!

Nordiska Motståndsrörelsen har fått rätt av polisen att demonstrera och just nu är de i full färd med att sprida sitt hat mitt i Falun. Jag undrar vad en nazist som demonstrerar på första maj har skrivit på sitt plakat,  "Arbeit macht frei"?


Hur i helvete kan polisen tillåta detta på första maj?! I FNs rasdiskrimineringskonvention står det att anslutna nationer har förbundit sig att avskaffa rasdiskriminering, förbjuda diskriminerande praxis, göra det straffbart att sprida idéer grundade på teorier om rasöverlägsenhet och att förbjuda organisationer som verkar för rasism. Så hur kan detta få ske?!!!

Polisen verkar dessutom  ha glömt bort att de faktiskt får neka tillstånd när det är risk för allmän fara. Säkerhetspolisen har angett Nordiska Motståndsrörelsen som den nazistgrupp som utgör det största hotet mot Sveriges inre säkerhet .Det är helt jävla ologiskt att låta nazistkräken demonstrera när de bevisligen är en fara för allmänheten.

Så här säger lagen:
"Polisen får förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:"25 § Polismyndigheten får förbjuda att det hålls1. en allmän sammankomst, om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare oordning vid själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten visat sig ha medfört avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken, 
2. en offentlig tillställning, om det vid en tidigare tillställning av samma slag har förekommit något som stred mot lag eller den har medfört oordning, fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken, eller 3. en allmän sammankomst för att framföra konstnärligt verk eller en offentlig tillställning, om det vid en tidigare sammankomst eller tillställning av samma slag genom ljud eller på något annat sätt har uppkommit allvarlig störning av ordningen i sammankomstens eller tillställningens omedelbara omgivning och den sammankomsten eller tillställningen inte ägt rum i enlighet med meddelat tillstånd.""
Många försvarar nazisternas rätt att demonstrera genom att vi har yttrandefrihet. Men yttrandefriheten och tryckfriheten gäller inte om man missbrukar den för t ex hets mot folkgrupp,
Man är fri att ha vilka åsikter man vill, men yttrandefriheten är och bör vara begränsad i det offentliga rummet. Man är t ex fullt fri att sitta hemma och ruva på åsikten att vissa människor (t ex baserat på hudfärg, etnicitet, nationalitet eller sexuell läggning) automatiskt är sämre än andra och borde straffas för det. Man får även sitta och prata om det med sina vänner och bekanta.
MEN!.... ....man FÅR INTE arrangera publika möten och basunera ut den åsikten - i steget ut i det offentliga övergår detta från sitt utövande av åsiktsfrihet till sitt missbruk av yttrandefriheten.


Nazister borde aldrig få demonstrera på första maj. Om de vill demonstrera kan de göra det den 1:a april nästa år i en bajamaja, det vore mer passande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar